Personeelssamenstelling

Personeel in aantal

Totaal aantal medewerkers: 903 medewerkers (59 stagiaires)
Totaal aantal vrijwilligers: 580 vrijwilligers
Totaal aantal medewerkers facilitair: 144 medewerkers (66,27 FTE)
Totaal aantal medewerkers overhead: 77 medewerkers ( 59,99 FTE)

Verdeling zorgverleners intramuraal

Afdeling

FTE

Bewoners

Niv. 1

Leerling

Niv. 2

Niv. 3

Verpleegkundige

Dagvoorziening

Teamleider

Castor 19,2 29 2,28 1,52 2,5 10,33 0,35 1,33 0,89
      12% 8% 13% 54% 2% 7% 5%
Pollux 17,84 30 1,53 2,3 3,31 7,9 1,13 0,67 1
      9% 13% 19% 44% 6% 4% 6%
Nova 18,04 30 2,28 2,33 2,42 7,21 1,24 0,67 1,89
      13% 13% 13% 40% 7% 4% 10%
Mercurius 19,8 26 3,41 1,5 2,67 9,7 1,35 0,4 0,77
      17% 8% 13% 49% 7% 2% 4%
Pluto 17,04 21 2,45 2,27 2,6 7,2 1,02 0,5 1
      14% 13% 15% 42% 6% 3% 6%
Neptunus 13,34 25 2,31 2,51 0,63 6,28 0,35 0,37 0,89
      17% 19% 5% 47% 3% 3% 7%
Venus 12,2 20 0,26 2,49 0,1 7,83 0,35 0,4 0,77
      2% 20% 1% 64% 3% 3% 6%
Laurenburg 32 34 2,28 0,56 3,17 18,11 0,91 3,6 1,78
      7% 2% 10% 57% 3% 11% 6%
Reva stroke 17,66 25 0,61 2,42 2,55 6,56 4,85   0,67
      3% 14% 14% 37% 27% 0% 4%
Reva 1 17,89 30 0,78 3,33 2,89 5,56 4,02 0,42 0,89
      4% 19% 16% 31% 22% 2% 5%
Reva 2 8,47 20 0 0,89 0,56 3,9 1,67 0,78 0,67
      0% 11% 7% 46% 20% 9% 8%
3H 1ste 17,35 23 1,33 1,48 1,33 9,76 1,67 0,89 0,89
      8% 9% 8% 56% 10% 5% 5%
3H 2de 11,4 24 0 3,12 0,56 5,6 0,78 0,56 0,78
      0% 27% 5% 49% 7% 5% 7%
3H 3de 12,1 23 0 1,75 1,33 8 0 1 0
      0% 14% 11% 66% 0% 8% 0%
3H 4de 11,4 22 0,11 1,56 0,4 5,13 1,74 1,5 1
      1% 14% 4% 45% 15% 13% 9%
3H 5de 11,24 21 0,78 2,96 1,89 4,8 0,78 0 0
      7% 26% 17% 43% 7% 0% 0%
3H BG 8,81 17 0,03 2,44 0,56 5,11 0,67 0 0
      0% 28% 6% 58% 8% 0% 0%
Adriaan Pauw 27,12 40 6,86 2,39 0,67 12,45 0,78 1,89 1,56
      25% 9% 2% 46% 3% 7% 6%

 

Verpleegkundigen zijn verdeeld over de betreffende locaties (WAN) zonnehuis en vp 3H

Verdeling behandelaren per locatie

Locatie: het Zonnehuis Aantal FTE
Specialist Ouderengeneeskunde 4,49
Overige behandelaren 21,4
   
Locatie: Drieën-Huysen Aantal FTE
Specialist Ouderengeneeskunde 1
Overige behandelaren 7,24
   
Locatie: Adriaan Pauw Aantal FTE
Specialist Ouderengeneeskunde 0,5
Overige behandelaren 1

 

Leerlingen

Peildatum 1 maart was de verhouding leerling en gediplomeerden als volgt:

Aantal gediplomeerden 257 FTE
Aantal leerlingen 40 FTE
Percentage leerling 15,5%

In- en uitstroomcijfers

In dienst 2016: 262 medewerkers 102,64 FTE
Uit dienst 2016: 233 medewerkers 93,45 FTE

Personele kosten

Begroting 2017:
Omzet: 42.917.000
Personeelskosten: 30.637.000
Personeelskosten ratio: 71%