Lerende netwerken

Zonnehuisgroep Vlaardingen is aangesloten bij twee lerende netwerken. Het ene is het Universitair Netwerk voor de Caresector – Zuid-Holland LUMC, waar wij als universitair verpleeghuis al jarenlang bij zijn aangesloten. Het andere is het regionale Lerend Netwerk FAZ, dat Frankelandgroep, Argos Zorggroep en Zonnehuisgroep Vlaardingen in 2017 hebben opgericht.

In beide lerende netwerken deelden wij ons Kwaliteitsplan 2018 en gaven wij feedback op de kwaliteitsplannen van de collega-instellingen. De feedback die wij ontvingen verwerkten wij in de definitieve versie van het Kwaliteitsplan 2018.

De voortgang van ons Kwaliteitsplan zullen wij gedurende het jaar volgen in de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, bestaande uit Raad van Bestuur, managementteam en beleidsadviseur, en in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de voltallige Raad van Toezicht.

Ook het Kwaliteitsverslag 2017 delen wij op dit moment in beide netwerken.

In het lerend netwerk UNC-ZH hebben de HBO- en WO-opgeleide medewerkers in de zorg en behandeling in 2017 nog niet bij elkaar gekeken om van elkaar te leren. In dat netwerk werd afgesproken daar in 2018 mee te zullen beginnen.

In het lerend netwerk FAZ keken personeelsadviseurs van ons bij de Frankelandgroep naar wat die organisatie doet rondom verzuim. Enkele acties bij frequent verzuim namen wij over. Medewerkers van de Frankelandgroep keken bij ons naar het zorgpad revalidatie na een beroerte (CVA) en medewerkers van Argos Zorggroep gingen naar onze palliatieve terminale unit.