Naar de McDonalds - een wens wordt vervuld

In het kader van het 50-jarig jubileum van Zonnehuisgroep Vlaardingen kunnen alle bewoners dit jaar hun wens in de Wensboom hangen.

Zonnehuisgroep Vlaardingen 50 jaar!

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de eerste bewoners in Het Zonnehuis in Vlaardingen kwamen wonen. Het Zonnehuis, onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen, was daarmee de eerste locatie van deze typisch Vlaardingse organisatie. Inmiddels is de zorgorganisatie uitgebreid naar drie verpleeg- en verzorgingshuizen, hebben ze een eigen revalidatiecentrum, bieden ze thuiszorg in Vlaardingen en Schiedam en hebben ze een locatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Samenwerking zorgverlening kwetsbare oudere dichtbij huis

Zonnehuisgroep Vlaardingen, Frankenlandgroep, Argos zorggroep en huisartsen hebben, onder begeleiding van de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL), de handen ineengeslagen om samenwerkingsafspraken te maken over het adviesconsult Specialist Ouderengeneeskunde. Het adviesconsult draagt bij aan het goede verloop van de zorgverlening aan de groeiende groep thuiswonende kwetsbare ouderen met complexe problemen.

Donderdag 17 september: Café Doodgewoon

Op donderdag 17 september a.s. wordt ‘Café Doodgewoon’ gehouden in Het Zonnehuis. Het thema van deze avond is “Omgaan met pijn”.

Bezoek inspectie in Het Zonnehuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op dinsdag 4 augustus jl. een onaangekondigd bezoek gebracht op de afdelingen in Het Zonnehuis voor mensen met dementie. Het bezoek is goed verlopen en de inspectie was zeer tevreden over de werkwijze en inzet van onze gemotiveerde medewerkers. Ze zien dat we bewust bezig zijn met belevingsgerichte zorg. Natuurlijk waren er ook een aantal kritische vragen. Daar gaan we mee aan de slag.

Tovertafel voor bewoners Drieën-Huysen

De bewoners van de vijfde verdieping van verpleeg- en verzorgingshuis Drieën-Huysen hebben afgelopen week een erg mooi cadeau ontvangen; een echte Tovertafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. Dankzij een anonieme donateur kunnen de bewoners vanaf nu op een interactieve manier actief bezig zijn.

Erkenning als opleidingsinstelling GZ-psychologen

Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft officieel de erkenning gekregen als opleidingsinstelling voor gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). 

Kerkdienst voor mensen met dementie in Het Zonnehuis

Onlangs is Zonnehuisgroep Vlaardingen gestart met een kerkdienst speciaal voor haar bewoners van de afdeling Psychogeriatrie (PG). De meeste mensen die op deze afdeling wonen hebben dementie, waardoor contact maken met deze personen soms erg lastig is.

Adriaan Pauw en Drieën-Huysen behalen derde OER-certificaat

Onlangs hebben onze locaties Adriaan Pauw  en Drieën-Huysen het derde OER-certificaat behaald (OER = Ondersteuning Eigen Regievoering), een resultaat waar we trots op zijn!
123

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.