Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

dinsdag 27 maart 2018

Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

Dinsdag 20 maart heeft het College van B&W ingestemd met het starten van onderhandeling met Zonnehuisgroep Vlaardingen over de mogelijke verkoop van het zuidelijk deel van de grond aan de Marathonweg Noord-Zuid. Dit alles onder voorbehoud dat de gemeenteraad besluit tot de hiervoor benodigde aanpassing van de grondexploitatie.

Wanneer de onderhandelingen positief verlopen, wil Zonnehuisgroep Vlaardingen aan de Marathonweg Noord-Zuid een nieuwe locatie ontwikkelen. Dit zal een kleinschalige woon- en zorgvoorziening worden voor mensen met dementie. Daarmee ontstaat voor deze doelgroep een nieuwe en eigentijdse woonvoorziening.
Nu dit collegebesluit is genomen, zal Zonnehuisgroep Vlaardingen dit plan verder ontwikkelen.

Print

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.