maandag 17 juli 2017

Geen wijkverpleging voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis en wilt u bij ons wijkverpleging afnemen? Helaas kunnen wij u dit op dit moment niet bieden.

Dit geldt ook voor de zorgverzekeraars die behoren tot Zilveren Kruis.

  • Zilveren Kruis: FBTO, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Avero Achmea en IAK Avero Achmea.

De reden voor deze vervelende beslissing is, dat Zilveren Kruis te weinig geld beschikbaar heeft gesteld voor de vergoeding van de verleende wijkverpleging door Zonnehuis Thuis, onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen.
Zorgverzekeraars bepalen jaarlijks per zorgaanbieder hoeveel wijkverpleging ze maximaal inkopen voor hun verzekerden: het zogenaamde ‘budgetplafond’. Deze plafonds zijn voor veel zorgorganisaties te laag vastgesteld, waardoor die te weinig geld krijgen om alle gevraagde wijkverpleging te kunnen leveren.

Voor Zonnehuisgroep Vlaardingen geldt dat het budget dat zij ontvangt van Zilveren Kruis ontoereikend is. De vraag naar wijkverpleging is namelijk groter dan het budget dat is toegekend. Daarom zijn we gedwongen om maatregelen te treffen:

  • We kunnen vanaf 17 juli 2017 helaas geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis.
  • Cliënten die van Zonnehuis Thuis nu wijkverpleging krijgen en die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, blijven dit jaar die zorg ontvangen. Zonnehuisgroep Vlaardingen betaalt voor de rest van dit jaar de kosten uit eigen middelen. Deze cliënten ontvangen hierover binnenkort een brief.
  • Indien blijkt dat Zilveren Kruis in 2018 niet van plan zijn om de budgetplafonds aan te passen, ontkomen we er misschien niet aan om de cliënten die bij hen verzekerd zijn, te vragen vanaf 1 januari 2018 zelf de rekening te betalen. Zij kunnen deze vervolgens declareren bij hun zorgverzekeraar. Voor de hoogte van de vergoeding moet de cliënt contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar.

Hoe nu verder?
We hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis een dringende brief gestuurd, waarin we aangeven dat we het erg betreuren dat we deze maatregelen moeten nemen. We vragen hen op hun besluit terug te komen en het budgetplafond alsnog naar boven bij te stellen, zodat we álle cliënten die zorg thuis kunnen bieden die ze nodig hebben.

Print

x

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.